images634644 09 copy

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

'Much', 'Many' hay 'A lot'?

Đều mang nghĩa "nhiều", cả ba từ trên có những cách sử dụng khác nhau phù hợp với từng ngữ cảnh.

Many-much

"Much", "many", và "a lot of" đều là những từ chỉ số lượng nhiều. Ví dụ: "I have a lot of friends " có nghĩa "tôi có nhiều bạn bè".

  • "much" đi với danh từ không đếm được (money, bread, water...)
  • "many" với danh từ đếm được (students, desks, windows...)
  • "a lot", "lots of", "a lot of" có thể đi với cả hai loại danh từ trên.
  • Không dùng "a lot", "lots of", "a lot of" trong câu hỏi và câu phủ định.
How much money have you got? I haven't got much money.
I have got a lot.
I have got a lot of money.
How many students are in the classroom? There aren't many.
There are a lot.
There are a lot of/lots of students.

Ngoài ra, "a lot", "a lot of", "lots of" thường được dùng trong văn nói cũng như trong văn viết không trang trọng. Khi viết văn trang trọng hoặc trong các hoàn cảnh cần sự nghiêm túc, nên dùng "many" và "much".

Nguồn: Vnexpress.net

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %