News

Quang Ninh youth at the same time offered ...

07 August 2017

Celebrating the 70th anniversary of Viet Nam's War Invalids and Martyrs (1947-2017), on the evening of July 26, Quang Ninh Provincial Youth Union co-ordinated with Vietnam Buddhist organization in ...

Read more

Máy tôi sắp hết pin rồi

My battery's about to run out /máj/ /bǽtəri/ /ɪ́z/ /əbáwt/ /tú/ /rə́n/ /áwt/
++ readmore

Bây giờ có tiện nói chuyện không ?

Is it convenient to talk at the moment? /ɪ́z/ /ɪ́t/ /kənvínjənt/ /tú/ /tɒ́k/ /ǽt/ /ðə/ /mómənt/?
++ readmore

Bạn phát âm từ này thế nào?

How do you pronounce this word? /háw/ /dú/ /jú/ /prənáwns/ /ðɪ́s/ /wə́rd/?
++ readmore

Tôi đi ngủ đây - tôi rất mệt

I'm going to bed now –I'm beat /ájm/ /góɪŋ/ /tú/ /bɛ́d/ /náw/ –/ai/ /m/ /bít/
++ readmore
  • Hot
  • Popular
  Cơ hội cho thanh niên ...

Cơ hội cho thanh niên ...

 Theo lời mời của Hội ...

2016-02-18 01:00:33

++ readmore
  Ho Chi Minh Communist ...

Ho Chi Minh Communist ...

Communist Youth Union of Ho ...

2014-05-29 00:48:30

++ readmore
  Tuyển đại biểu tham dự ...

Tuyển đại biểu tham dự ...

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí ...

2016-03-23 07:18:40

++ readmore
 “Military Semester”: Life ...

“Military Semester”: Life ...

In order to educate the basic ...

2015-06-23 09:38:13

++ readmore

" Brilliant Ha Long 2017" ...

"11,500 free tickets will be ...

2017-04-27 04:26:16

++ readmore
'Every day' hay 'Everyday'?

'Every day' hay 'Everyday'?

Nhiều người tưởng nhầm rằng ...

2015-06-15 07:24:37

++ readmore
'Much', 'Many' hay 'A lot'?

'Much', 'Many' hay 'A lot'?

Đều mang nghĩa "nhiều", cả ba ...

2015-06-17 03:21:32

++ readmore
10 câu hay để khen ngợi ...

10 câu hay để khen ngợi ...

Một trong những công cụ ...

2016-02-17 08:54:06

++ readmore

images634644 09 copy

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block

PHOTO ESSAY

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %