News

Quang Ninh Youth Union praised distinctive ...

29 March 2017

The Provincial Youth Union's committees rewarded 50 young excellent businessmen and 36 youths of ethnic minorities enthusiastically participating in the activities of the Union. In order to support ...

Read more

Máy tôi sắp hết pin rồi

My battery's about to run out /máj/ /bǽtəri/ /ɪ́z/ /əbáwt/ /tú/ /rə́n/ /áwt/
++ readmore

Bây giờ có tiện nói chuyện không ?

Is it convenient to talk at the moment? /ɪ́z/ /ɪ́t/ /kənvínjənt/ /tú/ /tɒ́k/ /ǽt/ /ðə/ /mómənt/?
++ readmore

Bạn phát âm từ này thế nào?

How do you pronounce this word? /háw/ /dú/ /jú/ /prənáwns/ /ðɪ́s/ /wə́rd/?
++ readmore

Tôi đi ngủ đây - tôi rất mệt

I'm going to bed now –I'm beat /ájm/ /góɪŋ/ /tú/ /bɛ́d/ /náw/ –/ai/ /m/ /bít/
++ readmore
  • Hot
  • Popular
  Cơ hội cho thanh niên ...

Cơ hội cho thanh niên ...

 Theo lời mời của Hội ...

2016-02-18 01:00:33

++ readmore
  Ho Chi Minh Communist ...

Ho Chi Minh Communist ...

Communist Youth Union of Ho ...

2014-05-29 00:48:30

++ readmore
  Tuyển đại biểu tham dự ...

Tuyển đại biểu tham dự ...

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí ...

2016-03-23 07:18:40

++ readmore
 “Military Semester”: Life ...

“Military Semester”: Life ...

In order to educate the basic ...

2015-06-23 09:38:13

++ readmore
'Every day' hay 'Everyday'?

'Every day' hay 'Everyday'?

Nhiều người tưởng nhầm rằng ...

2015-06-15 07:24:37

++ readmore
'Much', 'Many' hay 'A lot'?

'Much', 'Many' hay 'A lot'?

Đều mang nghĩa "nhiều", cả ba ...

2015-06-17 03:21:32

++ readmore
10 câu hay để khen ngợi ...

10 câu hay để khen ngợi ...

Một trong những công cụ ...

2016-02-17 08:54:06

++ readmore
2 Quang Ninh beauties go ...

2 Quang Ninh beauties go ...

Evening 17/7, the northern ...

2016-07-18 09:55:38

++ readmore

images634644 09 copy

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block

PHOTO ESSAY

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %