News

" Brilliant Ha Long 2017" program to offer ...

27 April 2017

"11,500 free tickets will be delivered to the locals and visitors to enjoy the " Brilliant Ha Long 2017" program in the evening of Apr.28 at the Ocean Park, Bai Chay Ward, Ha Long city", reported the ...

Read more

Máy tôi sắp hết pin rồi

My battery's about to run out /máj/ /bǽtəri/ /ɪ́z/ /əbáwt/ /tú/ /rə́n/ /áwt/
++ readmore

Bây giờ có tiện nói chuyện không ?

Is it convenient to talk at the moment? /ɪ́z/ /ɪ́t/ /kənvínjənt/ /tú/ /tɒ́k/ /ǽt/ /ðə/ /mómənt/?
++ readmore

Bạn phát âm từ này thế nào?

How do you pronounce this word? /háw/ /dú/ /jú/ /prənáwns/ /ðɪ́s/ /wə́rd/?
++ readmore

Tôi đi ngủ đây - tôi rất mệt

I'm going to bed now –I'm beat /ájm/ /góɪŋ/ /tú/ /bɛ́d/ /náw/ –/ai/ /m/ /bít/
++ readmore
  • Hot
  • Popular
  Cơ hội cho thanh niên ...

Cơ hội cho thanh niên ...

 Theo lời mời của Hội ...

2016-02-18 01:00:33

++ readmore
  Ho Chi Minh Communist ...

Ho Chi Minh Communist ...

Communist Youth Union of Ho ...

2014-05-29 00:48:30

++ readmore
  Tuyển đại biểu tham dự ...

Tuyển đại biểu tham dự ...

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí ...

2016-03-23 07:18:40

++ readmore
 “Military Semester”: Life ...

“Military Semester”: Life ...

In order to educate the basic ...

2015-06-23 09:38:13

++ readmore

" Brilliant Ha Long 2017" ...

"11,500 free tickets will be ...

2017-04-27 04:26:16

++ readmore
'Every day' hay 'Everyday'?

'Every day' hay 'Everyday'?

Nhiều người tưởng nhầm rằng ...

2015-06-15 07:24:37

++ readmore
'Much', 'Many' hay 'A lot'?

'Much', 'Many' hay 'A lot'?

Đều mang nghĩa "nhiều", cả ba ...

2015-06-17 03:21:32

++ readmore
10 câu hay để khen ngợi ...

10 câu hay để khen ngợi ...

Một trong những công cụ ...

2016-02-17 08:54:06

++ readmore

images634644 09 copy

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block

PHOTO ESSAY

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %